Курс "Пещерняк"СК "Орловец Екстремум", всяка година организира курс за начинаещи спелеолози-пещерняци. Курса се състои от теоретични и практически занятия обхващащи всички основни правила, понятия и технически елементи нужни за любителя спелеолог. Работи се на малки компактни групи от около пет курсиста, раздават се комплекти с учебни материли, и помагала. Материала се преподава, след което се провеждат практически занятия на терен избран по предварителен план от инструктора провеждащ курса. Канят се гост инструктори от други клубове да говорят по различните засегнати теми. Курсът завършва с изпит по теория и практика, при успешно положени изпити на курсистите се издават свидетелства.