Cave

Новини

Отчет за дейността на клуба през 2010 г.

Уважаеми дами и господа, скъпи членове и приятели на спортен клуб „Орловец Екстремум”, позволете ми в качество на Секретар на клуба, да Ви представя отчета за дейността ни, през изминалата календарна 2010 г.
 
Бих желал да се спра на следните точки:
 
I.Членство в клуба.
 
1. Приети членове.
 
Смятам изминалата година за успешна, тъй като общия брой на подадени молби за членство към клуба ни бяха 14 (четиринадесет). Одобрени за редовни членове след редовна сесия на ОС, и УС бяха 7 (седем) молби, за допълнително разглеждане бяха предложени 4 (четири) молби.
 
2. Изключени членове.
 
За нередовно явяване на клубни сбирки и невъзможност за участие в клубни прояви бяха изключени 3 (члена) от клуба.
 
II. Мероприятия с участие на клуба.
 
1. Посещения в пещери.
 
През 2010г. бяха посетени множество пещерни обекти на територията на областите Габрово, В. Търново и Ст. Загора. Някой от тях бяха с особенно важен и стратегическооткривателски характер.
 
2. Тренировачни лагери.
 
На проведения през 2010г. лагер на Аварийно Спасителния Отряд (АСО) към БФСп на територията на гр. Дряново, член от клуба взе особено активно участие в дейностите по симулиране на инцидент с пострадал в пещера и неговото спасяване.
 
3. Съвместно участие по мероприятия с други клубове от страната.
 
Едно незабравимо събитие бе посещението на организирания палатков лагер по случай 50-годишнината на Старозагорския спелео клуб „Саламандър”. За кратък период от два дена, които имахме на разположение освен палатковият лагер, бяха посетени и няколко пещери в региона на Еленския проход, където активно участие взеха курсисти от СК „Орловец Екстремум”. Освен това, често през цялата година, бяха извършвани съвместни дейности по картиране на нови пещерни обекти и взаимопомощ между членове от СК „Орловец екстремум”- гр. Габрово, СК „Стринава”- гр. Дряново и СК „Саламандър”-гр. Ст. Загора.
 
4. Инициативи с широко публично участие.
 
През 2010 година инициативите организирани от клубът с широко публично участие бяха две на брой. Първата, през месец Май за традициония Карнавал в гр.Габрово бяха конструирани и изработени специални съоръжения за преминаване на въздушно трасе в това число „тролей” и „въжено мостче”. Мероприятието намери мащабен отзвук, бе отразено, както по местните така и по националните медии. За два дена през съоръженията преминаха повече от 120 (стоидвадесет) желаещи от различен пол и възраст. Партньори на клуба бяха отново Община Габрово и МОЛ Габрово. Другата мащабна проява бе по повод националната „Екоинициатива -Узана 2010”, където клубът взе участие, също за два дена бе създадено съоръжение за преминаване на въздушно трасе - „Тролей.
 
5. Участие във външни проекти.
 
Клуба взе участие по проекти и мероприятия по покана от външни организации. Едно от които бе оранизирането на „Тролей” по случай местните кметски избори по молба на кандидат от ПП ”Герб” и друго участие по проект за обучение на ученици в модул „катерене”, както и организирането на тържество по случай завършване на същия проект.
 
6. Курс „Пещерняк”
 
В съответствие с изискванията на БФСп бе проведен и курс по спелеология към клуба. Участие взеха изцяло само членове от клуба, които всеоще не бяха преминавали специализирана спелео подготовка. Активни практически занимания от курса се проведоха в рамките на няколко месеца през летният сезон, а през есента бе проведен и изпит за свидетелство за практикуване на спелеология.
Накрая позволете ми да благодаря на всички Вас, от името на УС и Председателя на клуба за активното Ви участие в клубните дейности, за мъжеството и куража, които показахте за справяне в трудни моменти, за любознателността Ви към спелеологията и нейните различни направления.
Благодаря от Ваше име и на членовете на спелеоклубовете „Саламандър” - Ст.Загора и „Стринава” - Дряново, за тяхната високопрофесионална подкрепа и партньорство.
Пожелаваме си още много успехи в начинанията ни през следващата 2011г.
На добър час млади спелеолози!!!