Cave

Новини

Що е то доброволчество и има ли то почва у нас?

В четвъртък (29.03.2012 г.) като част от проекта „Добрата воля – добри дела твори“, ще бъде проведена среща за запознаване на участниците по проекта с доброволчеството. Нагледно ще им бъде обяснено какво всъщност представлява доброволчеството, как ние самите можем да бъдем доброволци в ежедневието си, до какво води доброволчеството и какво печелим ние, макар и извършвайки доброволческа дейност. Целта на занятието е насърчаването на младежите към такава дейност както в рамките на проекта, така и извън него. По този начин членовете на СК „Орловец Екстремум“ се надяват, че ще успеят да внедрят идеята за доброволните дейности като начин на живот, за една промяна в хората към по-добро.